Полєжаєв, Ю. Г. (2021). КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 103-109. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-15