Шакура, Ю. О. (2021). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 129-136. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-19