Варава, І. М. (2021). ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 162-167. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-24