Загородня, А. А. (2021). ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ В ПРОФІЛЬНИХ ШКОЛАХ ЯК ОДНА З ТЕНДЕНЦІЙ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ (2011–2017 РР.). Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 15-20. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-02