Біденко, Л. В., & Кисельова, Г. І. (2021). МЕТОД ДІЄСЛІВНОГО СЛОВОЗМІННОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 46-51. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-07