Гура, Т. Є., & Гура, О. І. (2021). ЦІННІСНИЙ СКЛАДНИК ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 149-157. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-23