Запорожцева, Ю. С. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 172-178. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-26