Лобач, Н. В., Саєнко, М. С., & Сілкова, О. В. (2021). РЕФЛЕКСІЙНО-ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 186-192. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-28