Лобачова, І. М. (2021). МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕКСТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 193-197. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-29