Мержева, Л. Ф., & Врубель, Г. Ф. (2021). МЕДІАОСВІТА ЯК СКЛАДНИК ПРОЦЕСУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 204-209. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-31