Рябченко, О. М. (2021). НАРОДНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДІАДИЗАЙНУ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 231-235. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-35