Чалій, Л. В. (2021). АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ ТА ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 248-253. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-38