Яновська, Л. Г., & Яновський, А. О. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 254-259. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-39