Бєльчев, П. В., & Бурцева, О. Г. (2021). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 206-211. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-32