Цюк, О. А., & Мачинська, Н. І. (2021). СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ: ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 278-284. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-44