Яремчук, С. М. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (НА МАТЕРИАЛІ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА). Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 75-79. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-11