Гриб’юк, О. О. (2022). ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ: СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 35-45. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-05