Іванова, Л. С. (2022). ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 256-261. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-38