ФУРМАН, О. Ф. ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАСТУПНОСТІ Й ПЕРСПЕКТИВНОСТІ В ЗАСВОЄННІ ПОНЯТЬ ФОНЕТИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, n. 1, p. 78-83, 21 Жов 2020.