Фурман, О. Ф. 2020. «ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАСТУПНОСТІ Й ПЕРСПЕКТИВНОСТІ В ЗАСВОЄННІ ПОНЯТЬ ФОНЕТИКИ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 1 (Жовтень), 78-83. http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1443.