Літвінова, Т. В. 2021. «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». Педагогічні науки: теорія та практика 2 (3), 78-84. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-12.