Полєжаєв, Ю. Г. 2021. «КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ». Педагогічні науки: теорія та практика 2 (3), 103-9. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-15.