Лобач, Н. В., М. С. Саєнко, і О. В. Сілкова. 2021. «РЕФЛЕКСІЙНО-ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ». Педагогічні науки: теорія та практика 1 (1), 186-92. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-28.