Рябченко, О. М. 2021. «НАРОДНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДІАДИЗАЙНУ». Педагогічні науки: теорія та практика 1 (1), 231-35. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-35.