Знобей, О. В. 2021. «ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА». Педагогічні науки: теорія та практика 1 (1), 266-71. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-41.