Іванова, Л. С. 2022. «ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 4 (Квітень), 256-61. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-38.