Драч, А. С. (2018) «РОЛЬ І МІСЦЕ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ», Педагогічні науки: теорія та практика, (1), с. 100-107. доступний у: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1095 (дата звернення: 25Вересень2023).