Вавіліна, С. Г. (2017) «ПІАР-ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ», Педагогічні науки: теорія та практика, (2), с. 91-98. доступний у: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1160 (дата звернення: 1Жовтень2022).