Фурман, О. Ф. (2020) «ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАСТУПНОСТІ Й ПЕРСПЕКТИВНОСТІ В ЗАСВОЄННІ ПОНЯТЬ ФОНЕТИКИ», Педагогічні науки: теорія та практика, (1), с. 78-83. доступний у: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1443 (дата звернення: 8Серпень2022).