Антонюк, Д. С. (2021) «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ: ПОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ», Педагогічні науки: теорія та практика, 1(3), с. 189-196. doi: 10.26661/2522-4360-2020-3-1-29.