Літвінова, Т. В. (2021) «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), с. 78-84. doi: 10.26661/2522-4360-2020-3-2-12.