Полєжаєв, Ю. Г. (2021) «КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ», Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), с. 103-109. doi: 10.26661/2522-4360-2020-3-2-15.