Варава, І. М. (2021) «ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ», Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), с. 162-167. doi: 10.26661/2522-4360-2020-3-2-24.