Лобачова, І. М. (2021) «МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕКСТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ», Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), с. 193-197. doi: 10.26661/2522-4360-2021-1-1-29.