Рябченко, О. М. (2021) «НАРОДНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДІАДИЗАЙНУ», Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), с. 231-235. doi: 10.26661/2522-4360-2021-1-1-35.