Знобей, О. В. (2021) «ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА», Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), с. 266-271. doi: 10.26661/2522-4360-2021-1-1-41.