Гриб’юк, О. О. (2022) «ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ: СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ», Педагогічні науки: теорія та практика, (4), с. 35-45. doi: 10.26661/2786-5622-2021-4-05.