Іванова, Л. С. (2022) «ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ», Педагогічні науки: теорія та практика, (4), с. 256-261. doi: 10.26661/2786-5622-2021-4-38.