Дуброва, С. В. (2023) «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ», Педагогічні науки: теорія та практика, (1), с. 39-46. doi: 10.26661/2786-5622-2023-1-06.