[1]
А. С. Драч, «РОЛЬ І МІСЦЕ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ», PSJ, вип. 1, с. 100-107, Лис 2018.