[1]
С. Г. Дехтяренко і І. О. Савіч, «РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ», PSJ, вип. 2, с. 48-52, Груд 2017.