[1]
А. В. Віндюк, «ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», PSJ, вип. 2, с. 98-103, Груд 2017.