[1]
О. В. Знобей, «ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА», PSJ, вип. 1, вип. 1, с. 266-271, Вер 2021.