Вавіліна, С. Г. «ПІАР-ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 2, Грудень 2017, с. 91-98, http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1160.