Фурман, О. Ф. «ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАСТУПНОСТІ Й ПЕРСПЕКТИВНОСТІ В ЗАСВОЄННІ ПОНЯТЬ ФОНЕТИКИ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 1, Жовтень 2020, с. 78-83, http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1443.