Щерба, Н. С. «ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПСИХОЛОГІЧНУ ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 2, Лютий 2021, с. 170-5, doi:10.26661/2522-4360-2020-2-27.