Васільєва, П. А. «ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОЛЕДЖІ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 2, вип. 3, Квітень 2021, с. 21-28, doi:10.26661/2522-4360-2020-3-2-03.