Полєжаєв, Ю. Г. «КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 2, вип. 3, Квітень 2021, с. 103-9, doi:10.26661/2522-4360-2020-3-2-15.