Лях, О. В. «ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ В ПИСЬМОВОМУ ТА УСНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 1, вип. 1, Вересень 2021, с. 87-91, doi:10.26661/2522-4360-2021-1-1-13.