Знобей, О. В. «ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА». Педагогічні науки: теорія та практика, вип. 1, вип. 1, Вересень 2021, с. 266-71, doi:10.26661/2522-4360-2021-1-1-41.